Joanna Kurowska

Psycholog – Psychoterapeutka

 

Psycholog i psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego na specjalizacji psychoterapia oraz szkolenia I i II stopnia w Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniach. Obecnie w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Integracyjnej w Instytucie
Psychologii Zdrowia.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy w organizacjach pozarządowych np.
w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia”, gdzie udzielałam wsparcia i pracowałam terapeutycznie
z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie oraz w Stowarzyszeniu „Lambda Warszawa” gdzie
pracowałam z osobami LGBTQ+ w kryzysie. Udzielam pomocy osobom doświadczającym
różnorodnych trudności życiowych m.in. obniżonego nastroju, niskiego poczucia własnej wartości,
trudności relacyjnych, nadmiernego lęku.
Za podstawę udanej terapii uważam relację, dlatego najważniejsze jest dla mnie zbudowanie jej
w oparciu o zaufanie, szczerość i poczucie bezpieczeństwa. Każda osoba jest niepowtarzalna, dlatego
szczególną uwagę przywiązuję do zrozumienia indywidualnych potrzeb i nadziei klienta.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Kontakt

Skontaktuj się z nami dzisiaj i daj nam szansę pomóc ci odzyskać równowagę i dobre samopoczucie. Razem możemy stworzyć fundament do pełniejszego i satysfakcjonującego życia.

+48 797 573 782

Centrum Psychoterapii TELL US

ul. Ciołka 17, lokal 201, 221, 222

01-445 Warszawa

NIP 517 035 72 41

telluscentrum@gmail.com